atgrasinti

atgrasin|ti (a, o)
отучать, отбивать охоту

Lietuvių—rusų kalbų žodynas . 2014.

Смотреть что такое "atgrasinti" в других словарях:

 • atgrasinti — atgrasìnti žr. atgrasyti 1: Aš jus atgrasinsiu nuo agrastų! Ss. Grasìnk, kol atgrasìnsi čia važiuoti J. Skruzdėlės kap užpuola paukščiuko lizdą, tai ir atgrasina Lš. Dėl to taip nemeiliai sėdu pri šalelės – noriu atgrasinti aš tave nu savęs Gr …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atgrasinti — atgrasi̇̀nti vksm. Mãžas atlýginimas atgrasi̇̀no jį̇̃ nuo tõ dárbo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • atbauginti — 1 atbaugìnti tr. atgrasinti, atbaidyti: Mergaitė eina ir eina pri šulinės, atbaugìnk tu aną Brs. bauginti; atbauginti; įbauginti; išbauginti; nubauginti; pabauginti; pribauginti; subauginti; užb …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atgandinti — atgañdinti tr. 1. atbaidyti, atgrasinti: Ak, kad mus toktai nuo visų žinomų griekų atgandintų! prš. Nei lietus, nei šaltis mane neatgañdys – važiuosiu, ir gan Slm. 2. gąsdinimu atkeršyti: Išgañdintas vilkas, sako, žmogų paskui atgañdinąs Š.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atginti — 2 atgìnti, àtgina, atgynė tr. DŽ 1. atremti puolimą: Galvijus nuo javų, neprietelius nuo tėviškės atgìnti KI35. Led atgyniau šunis nuo jojo J. | prk.: Ligą atgìnti KII325. Ugniagesiai atgynė mano namą BŽ340. | refl.: | Padavė jam skepetaitę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atkoneveikti — atkõneveikti tr. 1. atgrasinti, atkalbėti: Tėvą atkonèveikėm, o vaikas paskorė Asv. 2. refl. išlieti pyktį, pasitenkinti koneveikimu: Kas nori, tas atsikõneveikia ant biednos našlaitės Jž. koneveikti; apkoneveikti; atkoneveikti; iškoneveikti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atkrėsti — atkrė̃sti, àtkrečia, àtkrėtė 1. tr. Š, Rmš smūgiu išjudinti iš vietos, atšokdinti: Ledą atkrė̃sti iš indo Dglš. Tokias akis aš sykį tebuvau matęs lankydamas ligonį, kuris buvo inkstus, krisdamas aukštinelkas, atkrėtęs Vaižg. Nemušk vaiko per… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atpeikti — 1 atpeĩkti, ia, àtpeikė tr. Gl, Mrj, Lp atkalbėti, atbaidyti, atgrasinti peikiant: Peikė, peikė ir àtpeikė Dkš. Jei ženysiuos, man jos niekas neatpeĩks Rm. Katrą (merginą) padaboja, tą žmonės atpeikia LTR(Sln). ^ Atpeikė kaip katei kačiukus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atsaldyti — tr. 1. atginti, nuvaryti: Aš šunis nū ano atsaldžiau Kv. 2. Ser, Šts atstumti, atgrasinti: Ana visus atsaldė, kurie kalbėjo ant tavęs J. Uždrėbė gerą žodį, atsaldė tujau, o lėkė i lėkė kas minutą DūnŽ. | refl.: Kas pirmiau buvo draugavimas –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • grasinti — grasìnti, ìna, ìno K; R žr. grasyti: 1. Dzūkui atsisakius jį praleisti, jis ėmė grasinti naganu rš. Tarybų Sąjunga nemano kam nors grasinti ir ką nors užpulti (sov.) sp. | refl.: Giltinė stovėjo ties jo galva ir grasinosi su pirštu, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • mokyti — mokyti, o ( ia), ė 1. tr., intr. SD378 daryti, kad mokėtų, teikti mokslo žinių, lavinti, pratinti, daryti patyrusį, išmanantį: Pats nemokėdamas, kito nemokyk Kl. Jauni moka tep ūtaryt, kap mokykla mokia Mrp. Lietuviškai niekas nemokia Azr. Aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.